Lietošanas noteikumi

Mērķis
Daiļdarbu sadaļa paredzēta galvenokārt vietnes biedru prozas un dzejas sacerējumu apkopošanai un sistematizēšanai.

Atsauksmes
Katrai atsauksmei ir jāattiecas uz konkrēto daiļdarbu vai tā nodaļu. Neiesūti atsauksmes, kas ir tukšas, bezjēdzīgas, nesaprotamas, grūti lasāmas!
Atsauksmes, kas satur tikai pāris vārdu, kādu saīsinājumu, smaidiņu u.tml., ir aizliegtas. Atcerieties, ka vērtējat darbu, nevis autoru! Nav pieļaujama lamāšanās un citu biedru aizvainošana, diskriminējošas, pazemojošas piezīmes, noniecinoši izteikumi par kādu reliģiju, ticību, etnisko izcelsmi, valsti, kultūru, seksuālo orientāciju, invaliditāti.
Aizliegts iesūtīt apmelojošas, naidpilnas vai draudīgas atsauksmes.
Ja kāda atsauksme, tavuprāt, neatbilst daiļdarbu sadaļas lietošanas noteikumiem, sazinies ar kādu daiļdarbu regulatoru, norādot saiti. Neatbilstošā atsauksme tiks rediģēta vai dzēsta bez brīdinājuma; konsekventa recidīva gadījumā ir iespējams nopelnīt procentus.

Iesūtīšana
Daiļdarbu iesūtīšanā jāvadās pēc Iesūtīšanas noteikumiem.

Saites
Saites atļauts likt tikai uz citām šīs vietnes lapām un uz daiļdarba autora oriģināldarbu, profilu un e-pastu, ja iesūtītais darbs ir tulkojums.

Reitingi
Ja nepilngadīgas personas izvēlas lasīt darbus ar R reitingu, tā ir viņu pašu atbildība.

Pretenzijas
Ja esi neapmierināts ar kāda regulatora rīcību, ar to, kā daiļdarbu sadaļa tiek vadīta, vai arī nepiekrīti iesūtītā darba atteikumam, mierīgi un argumentēti ziņo par to sadaļas vadītājam vai attiecīgajam regulatoram ar privāto ziņnesi.
Neargumentētas, rupjas pretenzijas vērā ņemtas netiks.

Tehnisku bojājumu izraisīšana
Par lapas izkārtojuma bojāšanu un darbībām, kas varētu kaitēt citu lietotāju datoram vai apdraudēt citu lietotāju privāto informāciju, draud tūlītēja izraidīšana.