Iesūtīšanas noteikumi
 1. Stāstam jābūt latviešu valodā. Citu valodu iekļāvumi pieļaujami, ja to attaisno sižets.
 2. Stāsta virsrakstam un anotācijai jāatbilst G reitingam. Tie nedrīkst saturēt spoilerus.
 3. Anotācija ir īss paskaidrojums, apraksts par stāstu. Tai jābūt latviešu valodā.
 4. Virsraksts var arī nebūt latviski, ja vien tam ir būtisks pamatojums (katrs gadījums tiek izskatīts individuāli).
 5. Kā stāsta virsraksts vai anotācija neder "Lūdzu izlasiet!", "Mans pirmais darbiņš", "Bez nosaukuma" vai tamlīdzīgi.
 6. Tulkojumiem – pirmās nodaļas "autora piezīmēs" obligāti jānorāda autora vārds, saite uz oriģinālu, ja tāda pieejama, un veids, kā iespējams sazināties ar autoru.
 7. Stāsta saturam jāatbilst izvēlētajam reitingam. Netiek pieņemti stāsti, kas pārsniedz R reitingu.
 8. Stāsts jāiesūta tam atbilstošajā kategorijā vai apakškategorijā, ja tāda ir.
 9. Ja stāsts satur spoileri, tad tas noteikti jānorāda, neatklājot spoilera saturu.
 10. Stāstam drīkst pievienot baneri vai ilustrācijas, ja to izmēri nepārsniedz platumu 500 px, augstumu 200 px, un tās neaizņem laukumu, kas lielāks par 50 000 px. Datnes ierobežojums – 40 KB.
 11. Izlabošanai atpakaļ tiks nosūtīti darbi:
  • ar pārlieku daudzām gramatikas vai pārrakstīšanās kļūdām;
  • bez garuma un mīkstinājuma zīmēm, tās aizstājot ar ii, kj, ss vai tamlīdzīgi;
  • teksti bez adekvāta dalījuma rindkopās ("palagi").
 12. Ja autors, saņēmis atteikuma PZ ar paskaidrotiem noraidījuma iemesliem, nav vienas nedēļas laikā problēmu iesūtītajā darbā izlabojis, konkrētais darbs vai nodaļa var tikt dzēsts, un, ja autors tomēr vēlas to redzēt Daiļdarbos, tad tas jāiesūta vēlreiz, jau ar visiem iepriekš pieprasītajiem labojumiem.
 13. Vairāki autori ir izteikušies, ka nevēlas, lai tiktu rakstīti uz viņu darbiem balstīti fanstāsti. Cienot šo prasību, netiks pieņemti fanstāsti, kas balstīti uz šādu autoru daiļradi:
  P. Elrods (P.N. Elrod), Reimonds Fīsts (Raymond Feist), Terijs Gudkainds (Terry Goodkind), Lorela Hamiltone (Laurell K. Hamilton), Anna Makafrija (Anne McCaffrey), Robins Makinlijs (Robin McKinley), Airīna Redforda (Irene Radford), Anna Raisa (Anne Rice) un Nora Robertsa / Dž.D.Robs (Nora Roberts/J.D. Robb).