Ziņas
Izdevniecība jaunajiem autoriem

Lai veicinātu jaunās, rakstošās paaudzes izaugsmi un iedrošinātu cilvēkus pievērsties rakstniecībai, 27. augustā ar pirmo grāmatu Likteņa rotaļas tika atklāta izdevniecība "Iespēju grāmata", kas palīdzēs izdot tieši jauno, vēl nepazīstamo autoru oriģināldarbus.

Latvijā ir daudz rakstošu talantu, kuri ļoti labprāt ar saviem darbiem pildītu lasītāju grāmatu plauktus, ja vien tiktu piedāvāta šāda iespēja. Latvijā ir daudz izdevniecību, tomēr jaunie autori bieži neuzdrošinās tās uzrunāt, jo nav gatavi segt ar izdošanu saistītās augstās izmaksas, bet gūt pilnu izdevniecības atbalstu var tikai ļoti spēcīgas grāmatas.

Izdevniecība "Iespēju grāmata" ir veidota tam, lai modinātu jaunajos autoros vēlmi radīt oriģinālliteratūru, iedrošinātu tos izdot savas grāmatas un lauztu stereotipu par to, ka grāmatu izdošana ir dārgs un nereāls process. Autoriem ir iespēja iesaistīties grāmatas izdošanas procesos, būt lietas kursā par visiem izdošanas etapiem, tikt pie profesionāliem māksliniekiem, redaktoriem un korektoriem, kā arī pēc izdošanas piedalīties grāmatas popularizēšanā.

eyedam · 06.09.2010 22:30 · 0 Komentāri