Ziņas
Aktuālākie konkursi rakstniekiem Latvijā
1.Literārās meistardarbnīcas

Visu vecumu autori, kuri raksta dzeju, prozu, lugas vai scenārijus un vēlas pilnveidoties šajā virzienā, tiek aicināti piedalīties Latvijas Rakstnieku savienības un LU Filoloģijas fakultātes rīkotajos Rakstnieku tālākizglītības kursos „Rakstniecības teorija un prakse”. Kursi norisinās VKKF atbalstītās kultūras programmas „Literārā Akadēmija” ietvaros un meistardarbnīcās uzņemtajiem autoriem tie ir bez maksas.
Rakstnieku tālākizglītības programmu veido 7 lekciju kursi, kas aptver būtiskākos literārajā praksē pielietojamos jautājumus (dzejas, prozas un dramaturģijas teorija, literāro stilu un virzienu vēsture, žanru literatūra, kritikas teorija, valodas kultūra) un meistardarbnīca (dzejas, prozas vai dramaturģijas) Amandas Aizpurietes, Noras Ikstenas vai Hermaņa Paukša vadībā. Kursi norisināsies, sākot ar 2009. gada februāri, sestdienās visa gada garumā (ar pārtraukumu vasaras mēnešos) Rīgā, LU Filoloģijas fakultātes telpās. Kursu noslēgumā dalībnieki izstrādā kursa darbu (literāru darbu savā žanrā). Tā kā meistardarbnīcu dalībnieku skaits ir ierobežots, bet pretendentu vienmēr ir daudz, tiek rīkots konkurss.
Lai pieteiktos kursiem, līdz 2008. gada 5. decembrim jāiesniedz konkursa darbs vienai vai vairākām meistardarbnīcām.
Iesniedzamais darbu apjoms:
dzeja – 200 līdz 300 rindu;
proza, lugas, scenāriji – 25 000 līdz 50 000 zīmju.
Jāiesūta (ar norādi Literāro meistardarbnīcu konkursam, Latvijas Rakstnieku savienība, Kuršu iela 24, Rīga, LV-1006):
1. jūsu darbs datora izdrukā;
2. kā arī darba elektroniskā versija (uz e-pastu: ronalds.briedis@inbox.lv);
3. jāpievieno ziņas par sevi (dzimšanas datums, izglītība, nodarbošanās, īsa radošā biogrāfija) un kontaktinformācija (adrese, e-pasts, telefons).
Izdrukas var iesniegt arī personīgi darba dienās no 11:00-17:00.
Kandidatūras izvērtēs meistardarbnīcu vadītāji. Autorus, kas kļūs par meistardarbnīcu dalībniekiem, informēsim personiski. Sīkākas ziņas pieejamas pa tālr. 26774517 (Ronalds Briedis, programmas „Literārā Akadēmija” vadītājs).


2.Vēstuļu un stāstu konkurss "Neprāta cena"

Mēs samaksājam par visu: par baudu, par mantām, par niekiem, par siltumu, mīļiem vārdiem, par to, kas mums būtisks. Mēs esam gatavi maksāt arī ar savu neprātu. Kāda varētu būt tava cena par dienu, kad tu vari visu? Kad tu drīksti izlaist brīvībā to, kas ir dzimis brīvs un laimīgs. Uzraksti to! Sev un mums.

Balvā "Atver un dziedi" — labas dziesmas labiem cilvēkiem — plus honorārs.

Darbi jāsūta līdz 1. decembrim uz SIA "Izdevniecība Rīgas Viļņi", Lāčplēša iela 20a, Rīga, LV-1011
vai laima.muktupavela@rigasvilni.lv
ar norādi "Vēstuļu konkursam "Neprāta cena"".
· 23.10.2008 02:25 · 1 Komentāri
Komentāri
Rakstnieku tālākizglītības kursos ir notikušas izmaiņas, sakarā ar finansējuma nepiešķiršanu
- Aiva on 18.01.2009 22:00