Ziņas
Fantāzijas un fantastikas darbu konkurss
Latvijas Fantāzijas un Fantastikas biedrība LatCon 2007 ietvaros izsludina literāro darbu konkursu.

Darbu tematika – viss, kas saistīts ar fantāziju un fantastiku jebkurā tās izpausmē.

Prasības: stāstiem - 20 000 līdz 35 000 rakstu zīmes (ieskaitot atstarpes);
dzejoļiem – no 8 rindiņām.

Darbi tiks vērtēti dažādās nominācijās, bet to iesūtīšanas termiņš ir 2007. g. 4. maijs.

Vairāk par konkursu, prasībām un iesūtīšanas kārtību lasiet forumā vai LFFB mājaslapā.
Lia'angia · 23.04.2007 23:34 · 0 Komentāri