Kā rakstīt ziņas

Kurbijkurne bibliotēkas raksts

Pārlēkt: navigācija

Šeit aprakstīti noteikumi un ieteikumi Kurbijkurne vietnes ziņu rakstītājiem. Pēc vajadzības tie var tikt mainīti un papildināti.

Sākotnēji Kurbijkurne ziņu formāta izprašanai par labu alternatīvu tev var arī kalpot jau publicētās ziņas, kā arī piemēri, kā ziņas ir tikušas rediģētas. Šajā lapā ir mēģinājums formātu aprakstīt vispārīgāk: ja vēlies regulāri iesūtīt ziņas un varbūt kļūt arī par Dienas Pareģa reportieri, noteikti vajadzētu izlasīt arī noteikumus un ieteikumus.

Formātam neatbilstošu rakstu liktenis var būt atkarīgs no konkrētās situācijas. Ja rakstu ir iespējams ātri izlabot uz apmierinošu, tas var tikt izrediģēts un apstiprināts. Citos gadījumos tas var tikt noraidīts vai nu galīgi, vai arī ar padomu, ko autoram pašam vajadzētu izdarīt, lai rakstu varētu publicēt.

Satura rādītājs

Par ko

Vietnē tiek publicēti jaunumi, kas saistīti ar Harija Potera un Gredzenu pavēlnieka grāmatām, to autoriem, filmām, filmu aktieriem, kā arī ar citiem fantāzijas žanra darbiem un to autoriem. Informējam arī par konkursiem un ievērojamiem notikumiem vietnes ietvaros.

Jaunumiem jābūt ne vecākiem par mēnesi. Pie ziņām netiek publicēti vispārīgu jautājumu apraksti, prātojumi, ieteikumi, vērtējumi, bet gan tiek aprakstīti nesen notikuši fakti.

Par katru notikumu ziņojam tikai vienreiz — pirms iesūti rakstu, pārliecinies, ka kāds cits par šo pašu jaunumu nav ierakstījis jau pirms tevis!

Satura formāts

Pirms sāc gatavot rakstu, izpēti, kas par konkrēto jautājumu ir pieejams Internetā, atrodi saistīto fona informāciju, lai varētu rakstu izveidot saturīgāku.

Rakstam ir objektīvi, neitrāli jāapraksta konkrētais notikums. Sniegtajai informācijai ir jābūt patiesai, ar atbilstošajām atsaucēm uz faktu avotiem. Tekstam jābūt skaidram, gramatiski pareizam, jāatbilst latviešu valodas pareizrakstības normām. Nevajadzīgi neradi pārlieku garus teikumus!

Pirmajā rindkopā vienmēr jācenšas iekļaut atbildes uz jautājumiem "kas, kur, kad, kā, kāpēc (noticis)?" ("5 K" princips), sniedzot vispārīgu informāciju par aprakstīto jautājumu.

Turpmākajās rindkopās jāturpina izklāsts, papildinot ar citiem, konkrētākiem faktiem, citātiem u.tml. Vispirms apraksta svarīgākos, unikālākos faktus. Beigās var pievienot papildinformāciju, lai lasītājs labāk izprastu kontekstu, kā arī norādes uz vietām, kur uzzināt ko vairāk.

Konteksta skaidrošanai ieteicams (nepārspīlējot) pievienot saites (ko var darīt visa raksta garumā) no tekstā minētiem jēdzieniem, vietām, objektiem, grāmatām, filmām u.c. uz lapām, kurās var atrast attiecīgu papildinformāciju (bet kuras iekļaušana rakstā būtu lieka vai nebūtu par tēmu), priekšroku dodot avotiem ar pilnīgāku informāciju un informāciju latviešu valodā.

Ja vien iespējams, grāmatu, filmu, izrāžu u.c. nosaukumi jātulko latviski, ieliekot saiti uz lapu ar plašāku aprakstu, kurā nosaukums minēts arī oriģinālvalodā. Valūta jānorāda arī (vai tikai) latos (konvertēt ieteicams, izmantojot valūtas kursus Latvijas Bankas mājas lapā).

Vienmēr jācenšas atrast pēc iespējas tiešāks ziņu avots — pārliecinies, ka avotā, uz kuru liec atsauci, nav savukārt atsauce uz kādu citu Interneta resursu (ja ir, tad informācija jāmeklē un saite jāliek uz to, ja iespējams). Kā arī jāliek saite uz pēc iespējas konkrētāku Interneta lapu (ideāli — lapu, kurā ir aprakstīta vajadzīgā informācija, nevis, piemēram, uz sākumlapu vietnei, kurā (kaut kur) šī informācija ir atrodama).

Virsraksts

Virsrakstam jābūt pēc iespējas īsam. Tajā jāietver galvenā ideja par aprakstīto notikumu. Pēc virsraksta ir jāsaprot, kāpēc raksts ir unikāls.

Vizuālais formāts

Tekstam jābūt sadalītam rindkopās ar vienu tukšu rindiņu. Katrā rindkopā parasti ir 2-4 teikumi. Neizmanto vienas rindiņas pārtraukumu: vai nu radi jaunu rindkopu, vai atļauj rindiņai lūzt pašai atkarībā no lapas platuma!

Saites uz tiešsaistes avotiem noformē kā saites no atbilstošajiem vārdiem tekstā (izmantojot tagu [url]), nevis iekopējot atklāti pašu adresi. Ja vien iespējams, izvēlies vārdus, kas dabiski iekļauti raksta tekstā, nevis, piemēram, "par aktieri vairāk vari izlasīt _šeit_" ar saiti uz vārda "šeit".

Tekstā var pēdiņu vietā izmantot slīprakstu (nosaukumos, vārdiem citās valodās u.c.), izmantojot tagu [i], bet citādi formatēt tekstu (izmantot treknrakstu, pasvītrojumu, mainīt krāsu, izmēru u.c.), kā arī lietot emocijikonas nav atļauts.

Ja ir pieejams ar konkrēto notikumu saistīts attēls (bet ne vispārīgs attēls par kaut ko, kas minēts rakstā — piemēram, (viena un tā pati) Roulingas bilde pie visiem rakstiem, kas saistīti ar rakstnieci), ir vēlams tādu raksta sākumā ievietot. Attēla garumam jābūt 150px. Biedri, kas nav Dienas Pareģa reportieri, var savu ieteikto attēlu ielikt kā saiti: redakcijā to samazināsim un augšupielādēsim vietnē un ieliksim rakstā pienācīgi.