Kurbijkurne forums: Soli tuvāk fantāzijai

Laipni lūdzam, viesi ( Pieteikties | Reģistrēties )

> Sākot jaunu spēli, ievēro!

Pavediena apraksta sākumā kvadrātiekavās norādi pieteikšanās nosacījumus:
1) Brīva pieteikšanās, jebkurš var jebkurā laikā pievienoties: [BP];
2) Pieteikšanās ATD pavedienā: [ATD];
3) Pieteikšanās ar privāto ziņu spēles vadītājam: [PZP].

Kā arī norādi, vai spēlei ir…
1) Harija Potera noskaņa, tā notiek ar HP tēlu piedalīšanos: [HP];
2) Gredzenu pavēlnieka noskaņa, tā notiek ar GP tēlu piedalīšanos: [GP];
3) cita lomu spēle, bez HP vai GP varoņu piedalīšanās: kvadrātiekavās neko neliec, taču norādi pilnu eksistējošas spēles pasaules nosaukumu (X-Men, Matrix u.tml.), vai arī žanru (SF, Fantasy…), ja pasaule ir pašizdomāta.

Visiem lomu spēļu rakstiem, tāpat kā visiem foruma rakstiem, jāiekļaujas kategorijā PG-13 (vairāk lasi foruma noteikumos). Izņēmumi pieļaujami ar īpašu atļauju; šādi pavedieni ir īpaši apzīmēti.

 
Closed TopicSākt jaunu pavedienu
> Lomu spēļu noteikumi, LŪDZU IZLASĪT!
Arwen
iesūtīt 18.08.2003 14:50
Raksts #1


Game Master
****

Grupa: Biedri
Pievienojās: 28.07.03
Kur: SansāraLomu spēļu noteikumi
________________________________________________________Lomu spēļu sadaļā darbojas vispārējie foruma noteikumi.

Lomu spēles ir foruma dalībnieku veidots stāsts, kurā tie ir iesaistījušies ar dažādiem tēliem.


Kopstāsta veidošana, jeb spēle bez vadītāja:
 • viens dalībnieks aizsāk stāstu, izdomā sižetu, bet citiem dalībniekiem, kas ir pievienojušies ar saviem tēliem, ir tiesības izdomāt sižeta turpinājumu un notikumus spēles pasaulē. Šim spēles veidam raksturīga brīva pieteikšanās.
Vadītās lomu spēles raksturīgās iezīmes:
 • spēles sižetu veido un spēles pasauli atspēlē spēles vadītājs;
 • personāžu nāvi un nāvi pēc citu biedru uzbrukuma nosaka tikai spēles vadītājs;
 • spēles vadītājs nedrīkst ar nespēlētāja tēlu (NPC) piedalīties pats savā spēlē tā, it kā tas būtu viņa spēlētāja tēls (PC);
 • strīdīgos gadījumos spēles vadītājs rīkojas kā tiesnesis un viņam ir izšķirošā balss;
 • cīnīšanās un buršanās noteikumus spēlē nosaka spēles vadītājs. Ja cīnīšanās noteikumi nav norādīti, spēkā ir vispārējos noteikumos aprakstītais;
 • par vadītās spēles sākšanu, beigšanu, vai apturēšanu uz noteiktu laiku ir tiesīgs lemt spēles vadītājs, nepieciešamības gadījumā apspriežoties ar spēlētājiem.
Vispārējie noteikumi

Visiem lomu spēļu rakstiem, tāpat kā visiem foruma rakstiem, jāiekļaujas spēles kategorijā (parasti — PG-13, atskaitot izņēmumus, kas saskaņoti ar spēļu pārziņiem).

Cīnīšanās:
 • viena aizsardzība un viens uzbrukums rakstā,
 • darbībām jābūt skaidri aprakstītām,
 • darbībām ir jābūt reāli iespējamām dotajā situācijā.
Rakstība

Centieties rakstīt, ievērojot visus pareizrakstības likumus, un, ja ir nepieciešams, pārlasiet tekstu pirms sūtīšanas. Atcerieties, ka pieturzīmju (un arī garumzīmju) lietošana atvieglo lasīšanu.

Tiešā runa: treknrakstā (Bold), iekļaujot pēdiņās (kā jau tiešo runu) vai arī priekšā liekot domuzīmi — izvēloties vienu no variantiem, jāpieturas pie tā. Piemēri:

"Kamdēļ neguli?" Frodo apjautājās.
"Nezinu," Aragorns atteica. "Miegā manīju savelkamies tumsu un briesmas. Tev derētu izvilkt zobenu."

— Kamdēļ neguli? — Frodo apjautājās.
— Nezinu, — Aragorns atteica. — Miegā manīju savelkamies tumsu un briesmas. Tev derētu izvilkt zobenu.

Tēla pārdomas: slīprakstā (Italic) un iekļautas komatos. Piemērs:

Es to nespēšu, nodomāja Frodo.

Telepātiju apraksta kā domas (ja spēles vadītājs nav noteicis citādi).

Darbības tiek aprakstītas naratīvā (trešajā personā).

Ir ieteicams, lai lomu spēles pavediena raksts saturētu vismaz 150 rakstzīmes. Raksts nedrīkst saturēt tikai ATD (OOC) tekstu. Izņēmums ir spēles vadītājs.


Lomu spēles veidošana

Pavediena virsrakstā norāda spēles nosaukumu.
Pavediena apakšvirsrakstu norāda pēc sekojošā parauga:
[pieteikšanās veids] [īpašas piezīmes] žanrs, spēles apakšvirsraksts (ja vajadzīgs), kur:

[pieteikšanās veids] vietā norāda, vai spēlē ir
[BP] — brīva pieteikšanās,
[PZP] — pieteikšanās ar privāto ziņu palīdzību spēles vadītājam,
[ATD] — pieteikšanās ATD sadaļā, iesūtot anketu.

[īpašās piezīmes] izlaiž, izņemot,
ja spēlei ir atšķirīgs reitings (kvadrātiekavās liek to);
ja spēle ir kopstāsts (tai nav vadītāja), tad liek [KS].

Žanru norāda tad, ja ir pārliecība par pasaules tipu, piemēram, fantasy vai sci-fi. Ja spēlē pēc vispārzināmas pasaules (piemēram, HP, GP, Warhammer, Star Wars), žanra vietā var norādīt pasaules nosaukumu.

Spēles apakšvirsrakstā norāda papildinformāciju (ja nepieciešams).

Piemēri (virsrakstam un apakšvirsrakstam):

Mordoras uzvara
[ATD] GP, Alternatīvā realitāte

Septiņas acis
[PZP] [R] Sci-Fi, Visuma dzīļu briesmonis

Uzsākot jaunu lomu spēli ir jāiesniedz detalizēts tās pasaules vai vietas apraksts, kur notiek LS, spēles tēlu zināšanu līmenī. Ja šis noteikums netiek ievērots, nepilnīgo lomu spēli dzēš.
Piemēram, ja tēli ir auguši šai pasaulē no bērna kājas, aprakstam jābūt visai detalizētam, ja tēlus paredzēts iesviest citā pasaulē, par kuru tie nenieka nezina, detalizēts apraksts var arī izpalikt.

Veidojot lomu spēli, spēles vadītājs izveido anketas paraugu, pēc kura tiem, kas vēlas pieteikties, jāiesniedz tēlu anketas.

ATD pavedieni ir ārpus-tēla-diskusiju pavedieni, kuros var noskaidrot, precizēt, vai informēt, apspriest un diskutēt par un ap konkrēto spēli saistītām lietām. Tie nav domāti savstarpējo kašķu risināšanai. ATD tekstam visos gadījumos jāattiecas uz spēli.

Katrs spēles vadītājs drīkst vadīt tikai divas (2) spēles. Gadījumā, ja tiek vadīts maksimālais atļautais lomu spēļu skaits, jaunu ATD pavedienu var veidot tikai gadījumā, ja ir pārliecība, ka kāda no spēlēm tiks nobeigta pusotra mēnešu laikā. Spēļu pārziņi var pēc saviem ieskatiem izsniegt atļauju vadīt trīs spēles.

Ja spēlei ir divi vadītāji, tad katram no viņiem tā skaitās viena (1) vadīta spēle.


Tēla izveide

Lomu spēlēs nedrīkst pieteikt grāmatu vai filmu, vai citu darbu tēlus (Artēmiju Faulu, Hariju Poteru, Bilbo Baginsu, Džeimsu Bondu, piemēram), izņemot paša radītos.

Tēliem jābūt iederīgiem lomu spēles pasaulē, neskaitot gadījumus, kad spēles vadītājs ir atļāvis (piemēram, ceļotāji laikā — bet tad viņiem, visticamāk, jāiekļaujas laikā, no kura atceļojuši).

Aizliegts izmantot citu spēlētāju izveidotos tēlus no citām spēlēm. Nav ieteicams vairākās spēlēs pēc kārtas pieteikt līdzīgus tēlus.

Ja spēlē nav brīva pieteikšanās, tad tajā jāpiesakās pavediena aprakstā norādītajā kārtībā (attiecīgi vai nu ATD pavedienā, vai arī pie spēles vadītāja pa PZ; spēles vadītājam ir tiesības noraidīt pieteikumu, vai likt koriģēt).

Piesakoties spēlē, jāiesūta pilna tēla anketa, tāda, kādu to pieprasījis spēles vadītājs.

Pastāv iespēja, ka spēles vadītājs vēlēsies, lai ATD uzrādāmā informācija atšķirtos un nebūtu tik pilna kā privāti (pa PZ) iesūtāmā.


Tēla atspēle

Centieties pēc iespējas iejusties savā tēlā. Nepadariet savus tēlus nepārspējamus.

Nepiedēvējiet tiem pārdabiskas spējas, bieži vien tas sabojā visu stāstu, bez tam, pārējiem spēlētājiem vairs nav interesanti.

Tēls jāatspēlē loģiski — tā raksturs nevar spēles gaitā pēkšņi mainīties bez acīmredzama iemesla.

Spēlētājiem ir aizliegts noteikt cita spēlētāja tēla darbības vai reakciju. To var darīt tikai tēla īpašnieks vai arī spēles vadītājs, neskaitot gadījumus, kad spēlētājs ir lūdzis kādu citu viņu aizvietot tēla atspēlē.


Arhīvs

Uz arhīvu tiek pārvietotas lomu spēles:
 • kuras ir pabeigtas;
 • kuru spēles vai ATD pavedienā pēdējais raksts ir bijis pirms gada;
 • kuras pēc ATD pavediena pusgada pastāvēšanas nav iesāktas. Nākamā pusgada laikā tās tiek slēgtas.
Ja spēles vadītājs, kura spēle ir pārvietota uz arhīvu, vēlas spēli atsākt, par to jāziņo lomu spēļu pārziņiem, ja spēle tiek no divu līdz trīs mēnešu laikā aktīvi spēlēta, tā tiek atgriezta no arhīva pie aktīvajām spēlēm.


Gadījumā, ja ir radušies jautājumi par lomu spēļu apakšforumu, vērsieties pie spēļu pārziņiem.


Īpašai ievērībai: Rakstīt / ziņot / izteikt aizdomas / u.c. ATD pavedienā par dubultkontiem ir aizliegts un noteikuma neievērošanas gadījumā var tikt piešķirti procenti.
Savas aizdomas par dubultukontu iespējamību ir jāziņo pa PZ Spēļu pārzinim.


Patīkamu spēlēšanu!
Spēļu pārziņi

Šo rakstu rediģēja Pūķēns Sāra: 24.03.2009 08:18
Go to the top of the page
 
+Citēt rakstu

Closed TopicSākt jaunu pavedienu
2 lietotāji/s lasa šo pavedienu (2 viesi un 0 anonīmie lietotāji)
0 biedri:

 RSS Lo-Fi versija Pašlaik ir: 29.03.2023 18:49