- Teksta izmērs +
Autora piezīmes

Viss aizliegtais ir aizliegts arī zemākās kategorijās.
Viss atļautais ir atļauts arī augstākās kategorijās.

G - Atļauts visiem, kas paši māk lasīt. Nav seksa ainu, kailuma un narkotiku lietošanas; vardarbība ir minimāla; dialogi var pārkāpt pieklājīgas sarunas robežas, taču izmantotie izteicieni ir visnotaļ ikdienā lietojami.

PG - Dažas ainas var būt nepiemērotas bērniem jaunākiem par 13 gadiem. Nav skaidri izteiktu seksa un narkotiku lietošanas ainu; kailums, ja arī ir, tad tiek aprakstīts lakoniski, šausmas un vardarbība nepārsniedz vidējo normu. Par PG reitinga ekvivalentu uzskatāmas "Filozofu akmens" un "Noslēpumu kambaris".

PG-13 - Dažas ainas var būt nepiemērotas bērniem jaunākiem par 13 gadiem. Nav rupjas vai ilgstošas vardarbības; vardarbība pret iedomu tēliem un/vai multfilmu stilā attēlotiem cilvēkiem tiek pieļauta; seksuāli orientēta kailuma faktiski nav, lai gan var būt norādes uz seksuālām darbībām. Ne-seksuāli orientēts kailums (kā piemēram, Voldemorts, pieceļoties no katla "Uguns biķerī") ir pieļaujams, ja vien netiek attēlots spilgti. Var tikt aprakstītas pāris narkotiku lietošanas ainas, un var tikt izmantoti rupjāki seksuālas izcelsmes vārdi; stiprāki izteicieni gan pieļaujami tikai gadījumos, kur to attaisno konteksts. Kapsētas aina "Uguns biķera" beigās jau svārstās starp PG-13 un R. Roulinga šajā ainā neakcentēja vardarbību un asinis, tāpēc tā tomēr ir uzskatāma par PG-13. Līdzīgi arī atsauce uz Mokum lāsta pielietošanu var parādīties PG-13 stāstā (kā "Uguns biķerī" un "Fēniksa ordenī"), taču tā plašs apraksts no mocītāja vai upura viedokļa, jau būtu uzskatāms par R.

R - Nepilngadīgam lasītājam, iespējams, nevajadzētu lasīt šo fanstāstu, jo tas satur materiālu, kas piemērots nobriedušai psihei. R var attiekties uz leksiku, tematu, vardarbību, seksu vai narkotiku lietošanas attēlojumu. Lai gan nav ierobežojumu ne-seksuāli orientēta kailuma atainošanai un seksuālas darbības vai kailums drīkst tikt attēloti, spilgtus aprakstus šajos gadījumos R reitings neatļauj. Vardarbība var būt spēcīga, taču tai nevajadzētu detalizēti un reālistiski aprakstīt sāpju nodarīšanu. Seksuālās vardarbības ainas jāataino uzmanīgi. Bīstamu darbību apraksts nedrīkst iekļaut detaļas, kas pieļautu to atkārtošanu reālajā dzīvē. Autors var uzlikt arī papildus brīdinājumu par saturu pie Autora piezīmēm vai stāsta sākumā.

Piezīme: stāstiem ar R reitingu Kurbijkurne daiļdarbos tiek dota pieeja tikai reģistrētiem biedriem.

Tev ir pieteikties, lai iesūtītu atsauksmi.